lejebetingelserne er til for at gøre det så trygt som muligt at leje hos Soundboksen.dk

Lejebetingelser

Lejebetingelser for soundboksen.dk


KONTRAKTEN: Nedenstående lejebetingelser finder anvendelse på al leje af materiel fra Soundboksen.dk, medmindre andet er aftalt og skriftligt bekræftet af Soundboksen.dk

LEVERINGSFORHOLD: I tilfælde af brand, storm, orkan, ulykkestilfælde eller anden force majeure, som forhindrer eller i væsentlig grad vanskeliggør levering af materiellet, udsættes levering uden ansvar for udlejer, så længe den pågældende tilstand vedvarer.

ANSVAR OVER FOR OFFENTLIGE MYNDIGHED: Ansvar overfor offentlig myndighed påhviler lejeren alene. For skader på personer eller ting der befinder sig i eller ved det lejede udstyr (SOUNDBOKS) , er udlejer ikke erstatningspligtig.

ANSVAR:
• Under hele udlejningsperioden er lejer ansvarlig for det lejede udstyr (SOUNDBOKS).

• Udlejningsperioden regnes fra aflevering til afhentningen.

• Det er Soundboksen.dk der har det fulde ansvar for at det lejede udstyr er i god stand ved udlevering til lejer. Såfremt lejer alligevel oplever fejl eller mangler, skal Soundboksen.dk øjeblikkelig gøres opmærksom på dette ved at sende en e-mail med billeder af evt. fejl/mangler på kontakt@hurricane-udlejning.dk, og dette skal ske inden ibrugtagning af udstyret. Såfremt lejer ikke har henvendt sig til Soundboksen.dk med fejl eller mangler, inden ibrugtagning, betragtes det lejede udstyr, som udleveret i fejlfri stand, og lejer vil i denne situation bære det fulde ansvar for det lejede udstyr.

• Lejer hæfter for alle skader, der pådrages udstyret i lejeperioden.

• Lejer har i lejeperioden fuld erstatningspligt for beskadiget og/eller bortkommet udstyr. Såfremt udstyret er misligholdt, kan Soundboksen.dk forbeholde sig retten til at sende en ekstra regning. Alt materiel bliver erstattet med ny pris.

• Det er lejers ansvar at sørge for at det lejede materiel er forsvarligt sikret i lejeperioden.

• Det er lejers ansvar at indhente tilladelse fra offentlige myndigheder til afvikling af fest eller arrangement, såfremt dette kræves.

• Det lejede udstyr benyttes af lejer samt dennes brugere på eget ansvar.

• Lejer er forpligtet til at tilbagelevere det lejede udstyr i samme stand som ved modtagelsen. Dvs. uden fejl & mangler.